FAQ

Onderstaand vind u antwoord op de meest gestelde vragen. Mocht uw gewenste antwoord er niet bij staan, dan kunt u uw vraag per mail richten aan info@gezondemening.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ik wil gezondemening.nl graag onder de aandacht brengen bij mijn familie, vrienden, collega’s. Hoe kan ik dit doen?

Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Dit kan als volgt:

 • deel onze facebookpagina: https://www.facebook.com/GezondeMening/
 • deel onze LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/company/18422460/
 • volg ons via twitter en retweet onze twitterberichten: https://twitter.com/gezondemening
 • of stuur de link van onze website door via de mail www.gezondemening.nl
Ik heb een zorginnovatie die ik graag wil laten toetsen via gezondemening.nl

Meld je zorginnovatie en je gegevens per mail aan info@gezondemening.nl. Wij nemen dan zsm contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat als ik niet meer mee wil werken?

Indien je besluit dat je niet meer wil mee werken aan www.gezondemening.nl dan kun je jezelf uitschrijven. Je ontvangt dan geen nieuwe vragen meer van ons en je gegevens worden gewist. Je kan ontwikkelingen op gezondemening.nl uiteraard altijd blijven volgen.

Wat gebeurt er met de informatie die ik beschikbaar stel?

Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderzoek en analyse en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
De gegevens die je in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd aan onze opdrachtgevers, behalve als je daar toestemming voor geeft.
Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden of gebruikt voor verkoopdoeleinden.
De persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, etc.) die je aan ons hebt verstrekt, worden gebruikt om specifieke groepen panelleden uit te nodigen voor onderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
Je hebt altijd het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van jouw antwoorden of al jouw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan jouw verzoek.
Bij deelname aan een onderzoek stem je in met gegevensverwerking door ons volgens deze privacy-voorwaarden van SAMR. SAMR kan de privacy voorwaarden over de tijd aanpassen. Lees deze dan ook regelmatig om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

Wanneer kan ik de eerste vragenlijst verwachten?

Uiterlijk binnen één maand na aanmelding zullen we de eerste vragen bij je voorleggen.

Wat kan ik verwachten als ik me heb aangemeld?

Als je je aanmeldt bij www.gezondemening.nl ontvang je binnen 1 dag een mail waarin we je vragen een aantal eerste vragen te beantwoorden over bijv.

 • hoe vaak je per jaar zou willen meewerken
 • in welke innovaties je het meeste interesse hebt
 • wat je achtergrond is: zorggebruiker, zorgprofessional, mantelzorger, vrijwilliger
 • etc.

Nadat we deze gegevens van je hebben ontvangen, zullen wij je binnen een maand voor de eerste keer vragen om jouw mening. Dat kan een uitgebreide enquête zijn, of een korte vraag waarin je je mening geeft of je positief of negatief tegen het idee aankijkt (duimpje omhoog, duimpje naar beneden).

Hoe is mijn privacy geborgd? Hoe wordt omgegaan met mijn gegevens?

Als je deelneemt aan het panel van Gezondemening.nl, is jouw privacy altijd gegarandeerd. Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt voor onderzoek en analyse.

Wat levert het mij als panellid op om deel te nemen?
 • Je draagt bij aan het realiseren van betaalbare, toekomstbestendige oplossingen in de zorg.
 • Jouw mening en/of ervaringen worden meegenomen in de vernieuwing van de gezondheidszorg. Je draagt actief bij aan de ontwikkeling van de zorg in Nederland.
 • Als panellid ben je als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de zorg.
 • We houden je op de hoogte van de ontwikkeling van de producten en diensten waarover jij, of je medepanelleden, een mening hebben gegeven.
Waarom is gezondemening.nl ontwikkeld?

Wij zijn van mening dat zorgafnemers en zorggevers het beste zelf richting kunnen geven aan wat goed is en wat werkt. Dit willen we realiseren door de meningen van potentiële eindgebruikers in heel Nederland op een gestructureerde wijze op te halen rondom de innovatievragen die er liggen. Die behoeften en inzichten zijn cruciaal om tot innovaties te komen die waarde toevoegt voor mens, bedrijf en maatschappij. Door bedrijven toegang te geven tot deze behoeften en inzichten, krijgen zij antwoord op hun innovatievragen waarbij de manier van bevragen ook aansluit bij de doelgroep. De juiste vraag, op het juiste moment aan de juiste persoon.

Wie kunnen innovaties indienen?

Alle organisaties, ondernemers, instanties die een idee hebben ontwikkeld of al (deels) hebben uitgewerkt, kunnen deze tegen een vergoeding toetsen bij de panelleden van gezondemening.nl. Alleen ideeën die kunnen bijdragen tot een verbetering in de zorg komen in aanmerking.

Welke organisatie staat achter www.gezondemening.nl?

Drie innovatieve organisaties in Nederland (Academy het Dorp, Ikone en Care Innovation Center West-Brabant) hebben de handen ineengeslagen om gezondemening.nl op te richten met ondersteuning vanuit het ministerie van VWS. Het doel is een groeiend landelijk self-supporting gebruikerspanel waar online innovaties kunnen worden getoetst met de ambitie op termijn regionaal co creatie en live-testing te organiseren en faciliteren.

Wie kunnen zich aanmelden als panellid?

Iedereen. Wij geloven dat innovaties in de gezondheidszorg pas goed kunnen aansluiten bij de behoeftes als de mensen voor wie het bedoeld is, hebben meegedacht. Dit kunnen mensen zijn die dagelijks met hun beperkingen te maken hebben, mensen die zorg geven (o.a. mantelzorgers en (aankomende) zorgprofessionals) maar ook mensen die alvast nadenken over wat hen kan helpen om in de toekomst langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Door hun input tijdens het gehele innovatieproces mee te nemen, neemt de kans op succesvolle innovaties toe.