Cases

Dit zijn de testresultaten van ons panel.

Kinetic Analysis balanstest gezonde mening

Wat is er getest?

Het bedrijf Kinetic Analysis ontwikkelde een objectieve balanstest. Deze test bepaalt in hoeverre iemand in balans is en wat zijn val-kans is. Via een infraroodcamera wordt gemeten hoe iemand zich beweegt rond het lichaamszwaartepunt tijdens het uitvoeren van taken zoals staan, uitstappen, reiken en opstaan. Met de scores op de verschillende testonderdelen is de val-kans van iemand in te schatten. Aan de hand van de uitslag van deze balanstest bepalen zorgprofessionals wat er nodig is om de balans te verbeteren en vallen te voorkomen.

De test

Kinetic Analysis onderzocht via het panel van Gezonde Mening wat zorgprofessionals, mantelzorgers en (toekomstige) ouderen vinden van deze objectieve balanstest. In hoeverre voelen zorgprofessionals, potentiële gebruikers en mantelzorgers zich aangesproken? Vinden zij de balanstest relevant en willen ze deze ook gaan gebruiken? Vinden zij dat dit product bijdraagt aan verbetering van de zorg? Er deden 101 panelleden mee aan deze test. Het invullen van de vragenlijst kostte hen gemiddeld 4,5 minuut.

Het resultaat

Een meerderheid van het panel gelooft dat vallen voor ouderen een serieus risico kan zijn en staan positief tegenover elk middel dat bijdraagt aan het voorkomen van dit probleem. Bijna twee derde zegt positief te zijn over het idee van een test met meer objectieve balansscore. Dit zijn vooral de zorgprofessionals en mantelzorgers/vrijwilligers. Wel vraagt men zich af, of de oorzaak van vallen daadwerkelijk in de balans zit. Uit de onderzoeksuitslagen blijkt dat Kinetic Analysis de toegevoegde waarde van de balanstest moet weten te bewijzen zodat geïnteresseerden werkelijk gebruik gaan maken van deze nieuwe manier van balans objectiveren. Hiermee heeft ons panel het bedrijf belangrijke inzichten gegeven in de verdere ontwikkeling van hun product.

Iets voor jou?

Is jouw bedrijf ook bezig met het ontwikkelen van een (zorg)innovatie? Haal in de testfase waardevolle feedback op via ons panel. Dan weet je zeker dat jouw product of dienst aansluit op de behoeften en wensen van de cliënt. Hier lees je er meer over en kun je jouw innovatie aanmelden. 
Wil jij deel uitmaken van ons panel? Je bent van harte welkom! Jouw mening is heel waardevol en draagt bij aan een betere zorg. Hier meld je je eenvoudig aan en vind je meer informatie over het panel van Gezonde Mening.

Kinetic Analysis balanstest
MoveUP gezonde mening

Wat is er getest?

In een uitgebreid interview werd met vier panelleden de MoveUP app besproken. Deze leden hadden een knie- of heupoperatie ondergaan. In het interview werd gekeken hoe ze dat traject hadden ervaren en wat ze vonden van het idee van een app waarmee je het revalidatietraject zelfstandig thuis kunt doen. Via de MoveUP app volgt een fysiotherapeut het revalidatietraject digitaal en begeleiden zij de patiënt op afstand. Voor alle deelnemers geldt dat zij redelijk bekend zijn met het bedienen van apps op hun smartphone.

Het onderzoek

In de interviews werd ingegaan op de ervaringen, behoeften en wensen die de patiënt heeft in het gehele revalidatietraject. Onderzocht werd in hoeverre de app hier in positieve zin aan bij zou kunnen dragen. Hoe zouden zij het hebben gevonden als ze de app hadden kunnen gebruiken. 

Voordelen van de app

De deelnemers hebben aangegeven dat ze het een voordeel zouden vinden als ze niet steeds naar de praktijk van de fysiotherapeut hoeven te gaan en de oefeningen thuis kunnen doen. Ook de mogelijkheid om elke dag vragen te kunnen stellen wordt als een pluspunt gezien.

Punten van aandacht

Men vraagt zich af of oudere patiënten goed met de app kunnen werken. Eén van de deelnemers vraagt aandacht voor het feit dat er voor sommige oefeningen voorzieningen nodig zijn die alleen bij de fysiotherapeut voorhanden zijn. En er worden vragen gesteld over de vertrouwensband met de fysiotherapeut. Kun je zo’n band met iemand wel opbouwen per app? Bovendien blijken alle geïnterviewden het belangrijk te vinden dat de therapeut zo nu en dan meekijkt en beoordeelt of de oefeningen goed worden uitgevoerd. De ondervraagden vinden dat de kosten voor de app moeten worden gedekt door de ziektekostenverzekering. In sommige situaties zou een (kleine) eigen bijdrage acceptabel zijn.

Conclusie

De panelleden zien de meerwaarde van de MoveUP app en zal deze zeker gebruiken. De app kan in hun ogen het bezoek aan de fysiotherapeut of arts niet volledig vervangen maar vormt een waardevolle vervanging van het aantal bezoeken aan de fysiotherapeut.

Iets voor jou?

Is jouw bedrijf ook bezig met het ontwikkelen van een (zorg)innovatie? Haal in de testfase waardevolle feedback op via ons panel. Dan weet je zeker dat jouw product of dienst aansluit op de behoeften en wensen van de cliënt. Hier lees je er meer over en kun je jouw innovatie aanmelden. 
Wil jij deel uitmaken van ons panel? Je bent van harte welkom! Jouw mening is heel waardevol en draagt bij aan een betere zorg. Hier meld je je eenvoudig aan en vind je meer informatie over het panel van Gezonde Mening.

 

MoveUP test gezonde mening
Ectosense logo

Wat is er getest?

De Nightowl is een test om slaapapneu in de thuisomgeving te diagnosticeren. De NightOwl bestaat uit een sensor en een smartphone-app die tijdens de slaap bepaalde parameters meet. Hieruit blijkt dan of iemand aan slaapapneu lijdt.

De test

De ontwikkelaar van deze app wilde feedback ophalen over het gebruiksgemak van de sensor en de bijbehorende app. Na een oproep via het panel Gezonde Mening werkten in totaal 18 mensen mee aan de test van de app. De test werd volledig anoniem uitgevoerd. Daar waar persoonlijke gegevens moesten worden ingevuld hoefden de panelleden niet de échte eigen gegevens in te vullen. Alleen als de deelnemer een testuitslag wilde ontvangen werd gevraagd een mailadres in te vullen.

Het resultaat

Het panel vond de informatieverstrekking heel duidelijk en ze gaven een ruime voldoende voor het design. De ontwikkelaar wilde graag weten hoe het ‘s nachts dragen van de sensor werd beleefd. Uit de gemiddelde score blijkt dat ze dat niet als vervelend hebben ervaren. De Nightowl kreeg van ons testpanel als algemeen rapportcijfer gemiddeld een 8. Eén van onze panelleden beoordeelde de slaapapneutest zelfs met een 10. Deze mooie cijfers zijn aangevuld met opbouwende feedback, suggesties ter verbetering en de gebruikerservaringen van ons panel. Deze gaan met name over de instructievideo, plakresten van de pleister en connectie met de sensor. De ontwikkelaar van NightOwl gebruikt al deze resultaten om de slaapapneutest verder te verbeteren.

Iets voor jou?

Is jouw bedrijf ook bezig met het ontwikkelen van een (zorg)innovatie? Haal in de testfase waardevolle feedback op via ons panel. Dan weet je zeker dat jouw product of dienst aansluit op de behoeften en wensen van de cliënt. Hier lees je er meer over en kun je jouw innovatie aanmelden. 
Wil jij deel uitmaken van ons panel? Je bent van harte welkom! Jouw mening is heel waardevol en draagt bij aan een betere zorg. Hier meld je je eenvoudig aan en vind je meer informatie over het panel van Gezonde Mening.

 

Nightowl test gezonde mening
smartmed logo

Wat is er getest?

SmartMed heeft een app ontwikkeld waarmee jij als patiënt jouw medicijnen eenvoudig kunt beheren. De app helpt je te herinneren wanneer jij jouw medicatie moet nemen, hoe je dat moet doen en in welke hoeveelheid. Medicijnen worden vanuit het ziekenhuis systeem binnengehaald. Jouw drogisterij-medicijnen (zoals paracetamol) en voedingssupplementen (zoals vitaminen) voeg je zelf eenvoudig toe aan het overzicht. Vanuit de app zijn herhaalrecepten te bestellen bij de apotheek en krijg je een seintje wanneer een medicijn bijna op is.

De test

Voorafgaand aan de lancering wilde SmartMed de app via Gezonde Mening uitvoerig laten testen door (potentiële) gebruikers. In totaal werkten 46 panelleden mee aan dit onderzoek. Zij hebben de app grondig getest en hun bevindingen verwerkt in een vragenlijst. De gemiddelde invultijd van deze vragenlijst bedroeg 8 minuten. Er werd onder andere getest op duidelijkheid van de app, leesbaarheid, vormgeving en doeltreffendheid.

Het resultaat

De grote meerderheid vindt de app duidelijk en begrijpt hoe zij de app moeten gebruiken. Wel kan de leesbaarheid verbeterd worden (o.a. door het vergroten van het lettertype) en kan de app nog aantrekkelijker worden vormgegeven. De respondenten geven wel aan dat de feedback die door de app wordt gegeven te positief is geformuleerd en dat de teksten beter kunnen aansluiten bij het soms minder positieve gevoel van de gebruiker. Er zijn veel tips gegeven over taalgebruik, schermindeling en beveiliging. SmartMed heeft een rapport ontvangen waarin per onderdeel een uitgebreid overzicht is opgenomen met ervaringen, opmerkingen, feedback, concrete aanbevelingen en vragen. Alle bevindingen worden meegenomen in de definitieve versie.

Iets voor jou?

Is jouw bedrijf ook bezig met het ontwikkelen van een (zorg)innovatie? Haal in de testfase waardevolle feedback op via ons panel. Dan weet je zeker dat jouw product of dienst aansluit op de behoeften en wensen van de cliënt. Hier lees je er meer over en kun je jouw innovatie aanmelden. 
Wil jij deel uitmaken van ons panel? Je bent van harte welkom! Jouw mening is heel waardevol en draagt bij aan een betere zorg. Hier meld je je eenvoudig aan en vind je meer informatie over het panel van Gezonde Mening.

 

smartmed test gezonde mening

Wat is er getest?

Eén op drie volwassen van 40 jaar en ouder heeft een verhoogde bloeddruk en daarmee een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Om meer mensen bewust te maken van hun bloeddruk, wil de Hartstichting alle Nederlanders van 40+ de kans geven hun bloeddruk te laten meten.
De Hartstichting wilde met dit onderzoek inzicht in:
– wat mensen bereid maakt of juist weerhoudt om hun bloeddruk te laten meten bij een openbaar meetpunt;
– waaraan de meetpunten moeten voldoen.

De test

De Hartstichting onderzocht via het panel van Gezonde Mening in hoeverre men het meten van de bloeddruk van belang vindt, wat de kennis hierover is en of men weet wat men kan doen om de waarden te verbeteren.
In totaal deden 221 mensen mee aan dit onderzoek. Het invullen van de vragenlijst nam gemiddeld 10 minuten in beslag.

Het resultaat

De meerderheid vindt het meten van bloeddruk belangrijk. De kennis over bloeddrukwaarden is minder groot dan verwacht. Slechts een kwart van de panelleden is op de hoogte van wat een goede boven- en onderdruk is. De apotheek wordt gezien als de beste openbare plek om je bloeddruk te laten meten, gevolgd door de sportschool en het werk. Privacy (afgeschermd kunnen zitten en vertrouwelijkheid meetwaarden) zijn daarbij belangrijk. Geïnformeerd worden via de mail heeft de voorkeur gevolgd door de aanwezigheid van een professional of bezoek aan een website.

Iets voor jou?

Is jouw bedrijf ook bezig met het ontwikkelen van een (zorg)innovatie? Haal in de testfase waardevolle feedback op via ons panel. Dan weet je zeker dat jouw product of dienst aansluit op de behoeften en wensen van de cliënt. Hier lees je er meer over en kun je jouw innovatie aanmelden. 
Wil jij deel uitmaken van ons panel? Je bent van harte welkom! Jouw mening is heel waardevol en draagt bij aan een betere zorg. Hier meld je je eenvoudig aan en vind je meer informatie over het panel van Gezonde Mening.